Monthly Archives: juni 2015


Als ik voorzitter van VNO-NCW zou zijn
30 jun 2015

Als ik voorzitter van VNO-NCW zou zijn

Als ik voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW zou zijn, zou ik de ondernemers inspireren tot ondernemerschap, niet pleiten voor steeds meer kostenbesparing. Ik zou werkgevers aansporen loyaal te zijn naar hun personeel, want als de werkgever loyaal is aan zijn personeel, is zijn personeel loyaal aan hem. Ik zou bij de ondernemers pleiten om niet te focussen op winst voor de korte termijn, maar op een verbetering van de levenssituatie van aandeelhouders, werknemers en omwonenden van bedrijven.


Journalistiek in de toekomst
12 jun 2015

Journalistiek in de toekomst

Vier scenario’s voor het journalistieke landschap in 2025, zag ik op Twitter voorbij komen. Ik ga het goed lezen, ik ben erg benieuwd. Het deed me eraan denken dat ik zelf ook een toekomstscenario ontwikkeld heb in het slotessay van mijn studie journalistiek. Voor iedereen die geïnteresseerd is.


Aan alle partijen die instemmen met BTW-verhoging…
24 jun 2015

Aan alle partijen die instemmen met BTW-verhoging…

Aan alle partijen die instemmen met BTW-verhoging en een verlaging van de inkomstenbelasting: Weet dat ik met de komende verkiezingen niet op jullie ga stemmen. Een verlaging van de inkomstenbelasting komt vooral ten goede aan de mensen met een inkomen van modaal en hoger, want mensen met een lager inkomen betalen bijna geen inkomstenbelasting, terwijl een verhoging van het lage BTW-tarief vooral de lage inkomens hard treft, omdat zij een relatief groot deel van hun geld aan de eerste levensbehoeften uitgeven. De overheid is er niet om de rijken te bevoordelen.


Kernwaarden
10 jun 2015

Kernwaarden

Afgelopen woensdag was ik bij de gemeentevergadering van mijn kerk. De afgelopen jaren zijn roerig geweest en op bestuurlijk vlak zijn onhelderheden en achterstanden ontstaan. Daardoor was de afgelopen vergadering de tweede in twee weken, een vergaderfrequentie waar we als het goed is geen gewoonte van gaan maken. De afgelopen keer waren de kernwaarden van de kerk besproken, daar was ik vanwege werk niet bij, deze keer stond de besluitvorming binnen de gemeente op het programma. Daar wil ik het graag over hebben.


De eerste toespraak; Calvinism, a life-system
08 jun 2015

De eerste toespraak; Calvinism, a life-system

Een reiziger vanuit het oude Europese continent die aan de kust van deze Nieuwe Wereld het schip verlaat, voelt zoals de psalmist beschrijft, dat ‘his thought crowd upon him like a multitude’. In vergelijking met de wervelende wateren van uw nieuwe levensstroom is de rivier waarin hij zich voortbewoog haast diepbevroren en stilgevallen.