Daily Archives: 24 juni 2015


Aan alle partijen die instemmen met BTW-verhoging…
24 jun 2015

Aan alle partijen die instemmen met BTW-verhoging…

Aan alle partijen die instemmen met BTW-verhoging en een verlaging van de inkomstenbelasting: Weet dat ik met de komende verkiezingen niet op jullie ga stemmen. Een verlaging van de inkomstenbelasting komt vooral ten goede aan de mensen met een inkomen van modaal en hoger, want mensen met een lager inkomen betalen bijna geen inkomstenbelasting, terwijl een verhoging van het lage BTW-tarief vooral de lage inkomens hard treft, omdat zij een relatief groot deel van hun geld aan de eerste levensbehoeften uitgeven. De overheid is er niet om de rijken te bevoordelen.