Salafisten ronselen klaarblijkelijk. Dus?

salafist

De regering moet maatregelen nemen om salafisten te weren bij asielzoekerscentra, vinden Kamerleden Malik Azmani en Attje Kuiken en blijkbaar de Tweede Kamer met hen.

Hun motie daarover werd donderdag 17 december aangenomen, 105 Kamerleden stemden voor. Buiten allerlei praktische problemen om, het is nou niet zo dat het woord ‘salafist’ op het voorhoofd geschreven staat, en de vrijheid van godsdienst die hiermee in het gedrang zou kunnen komen, is ook de vaagheid van de motie opvallend.

Moties zijn over het algemeen niet de meest helder geschreven teksten, dus soms hebben ze wat extra exegese nodig. En deze is binnen het genre moties wel een erg dramatisch voorbeeld. Hieronder de tekst, met in het in ander lettertype mijn commentaar:

MOTIE VAN DE LEDEN AZMANI EN KUIKEN
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat salafistische vrijwilligers onder het mom van het aanbieden van geestelijke zorg naar asielzoekerscentra komen;

Blijkbaar zijn er dus mensen met salafistische ideeën die naar asielzoekerscentra gaan en daar geestelijke zorg van wat voor soort ook aanbieden en ook zeggen dat zij dat doen. Ernstig.

overwegende dat er signalen zijn dat de werkelijke reden dat zij naar asielzoekerscentra komen, is dat zij, met name, onbegeleide jonge asielzoekers proberen te ronselen;

Er zijn dus ‘signalen’ dat mensen om een andere reden naar asielzoekerscentra komen dan zij doen voorkomen. En die reden zou zijn dat zij mensen ronselen, maar waarvoor zij dan ronselen wordt niet verder gespecificeerd. Misschien ronselen ze wel mensen om ook als geestelijk verzorger op te treden. De motie maakt niet duidelijk dat er iets gebeurt wat strafbaar zou moeten zijn of om enig andere reden voorkomen zou moeten worden.

van mening dat voorkomen moet worden dat salafisten asielzoekers kunnen ronselen in en om asielzoekerscentra;

Het gaat dus niet om het voorkomen dat mensen asielzoekers ronselen voor het plegen van strafbare feiten, het gaat om het voorkomen dat mensen met salafistische opvattingen KUNNEN ronselen, voor het doen van wat voor handelingen dan ook.

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat salafisten voortaan geweerd worden bij asielzoekerscentra,

Na het doen van wat nogal vage beschuldigingen, moet de overheid bepaalde opvattingen weren bij asielzoekerscentra. Waar normaal handelingen verboden zijn, zijn in dit geval ideeën verboden op specifieke plaatsen, maar niet op andere. Waarom? Welke zwaarwegende reden is hiervoor? Ik ben maar een eenvoudig mens, maar is het niet beter om gewoon bepaalde handelingen te verbieden, in plaats van het verbieden van het aanhangen van bepaalde ideeën in of rondom asielzoekerscentra? Kortom, ik vind het een domme motie en de Tweede Kamer had hier nooit mee mogen instemmen.

,

0 reacties op “Salafisten ronselen klaarblijkelijk. Dus?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.