Klassieke teksten


Het verhaal van de verloren zoon en de omarming van de heidenen
28 okt 2015

Het verhaal van de verloren zoon en de omarming van de heidenen

God ontvangt iedere zondaar die bij hem terugkeert met blijdschap, besprak ik in mijn vorige stukje over de gelijkenis van de verloren zoon. Als standaard-uitleg voldoet deze prima, maar ik zie daarnaast een speculatievere en gedurfdere mogelijkheid.


Het verhaal van de verloren zoon als beeld van God
21 okt 2015

Het verhaal van de verloren zoon als beeld van God

In september en oktober hadden we in mijn evangelische kerk een themaperiode over de gelijkenis van de verloren zoon, vanzelfsprekend een nogal bekende gelijkenis. En daar vind ik wat van.


De eerste toespraak; Calvinism, a life-system
08 jun 2015

De eerste toespraak; Calvinism, a life-system

Een reiziger vanuit het oude Europese continent die aan de kust van deze Nieuwe Wereld het schip verlaat, voelt zoals de psalmist beschrijft, dat ‘his thought crowd upon him like a multitude’. In vergelijking met de wervelende wateren van uw nieuwe levensstroom is de rivier waarin hij zich voortbewoog haast diepbevroren en stilgevallen.


125 De dolle mens
28 mrt 2015

125 De dolle mens

 Hoorde u niet van de dolle mens, die op klaarlichte dag een lantaarn ontstak, over de markt liep en onophoudelijk schreeuwde: Ik zoek God! Ik zoek God! Er stonden daar velen bij elkaar die niet in God geloofden, dus lachte men hem hard uit.