07 sep 2016

Ervaring als online-beleidsmaker

De afgelopen jaren heb ik mij veel met online beziggehouden. Ik licht er graag twee voorbeelden uit: een advies voor een papieren opinieblad voor het gebruik van de website en social media om het aantal lezers en abonnees te vergroten en mijn eindredacteurschap van de Dwaze Schare, een ‘platform voor het taboeloos geloofsgesprek’.

Advies

Tijdens mijn studie journalistiek liep ik drie maanden stage bij oecumenisch opinieblad VolZin, dat juist in die periode op weg was naar een grondige reorganisatie, waarbij meer dan de helft van de personeelsleden zijn baan verloor. Ik was bij het begin van de stage al gevraagd om de coördinatie van de website op mij te nemen, ik had met mijn website vrijzinnigevangelisch.nl al enige ervaring op dit vlak, en dat deed ik graag. Toen het einde van mijn stage naderde en ik inmiddels te horen had gekregen dat het personeelsbestand zo sterk zou inkrimpen, voelde ik heel sterk de verantwoordelijkheid om de hoofdredacteur een advies mee te geven, zodat hij niet met lege handen zou staan. Dat advies schreef ik eind september en begin oktober 2012. Inmiddels is het in veel opzichten verouderd en daarom weet ik ook dat ik VolZin niet tekort doe als ik het publiceer. Tenslotte heb ik het advies niet geschreven in opdracht van VolZin, dus ik heb zelf het volledige auteursrecht, en het is iets waar ik met recht trots op ben. Zoals gezegd is het advies inmiddels wat verouderd en ook staan er hier en daar een aantal taalfouten in, in dat opzicht verdient het een update. Voor mijn cv vind ik het voldoende om te laten zien wat ik in mijn mars heb. Mijn advies is veel uitgebreider, dit zijn de belangrijkste conclusies:

“De website-marketing van VolZin is de basis van de marketing van de papieren VolZin. Ook met een kleinere bezetting is het mogelijk om de website regelmatig bij te houden met relevante content. Ook is het plaatsen van de juiste artikelen een manier om de website en het blad zelf te promoten. Met name boekrecensies en een op ZinZoekers gelijkende rubriek is nuttig om bezoekers naar de VolZin-website te trekken. Stoppen met unieke content voor de website, zoals de rubriek Preek van de Week, is een voor de hand liggende overweging. Nieuws-achtige samenvattingen van de langere artikelen in het blad zijn daarentegen bijzonder passend voor een website zoals die van VolZin. Om de website optimaal te benutten is er meer aandacht nodig voor social media zoals Facebook en Twitter.”

Dwaze Schare

Een groep christenen besloot in 2007 tijdens het drinken van (misschien wel te grote hoeveelheden) bier dat er behoefte was aan een christensatirische website, waarop zij de website Goedgelovig oprichtten. Het duurde niet lang voordat naast satire ook nieuws en meer analytische stukken een plek kregen op de website. Een steeds grotere groep reageerders was op de site te vinden, allerlei soorten gelovigen, maar ook atheïsten of ‘twijfelaars’, de artikelen die geplaatst werden, waren eerder aanleiding voor het gesprek dan richtinggevend voor het gesprek. Toen Goedgelovig in 2014 stopte, besloot een groep van deze reageerders, die zichzelf De Dwaze Schare noemde, om een plek te creëren om dat taboeloos geloofsgesprek voort te zetten.

Vanwege mijn inbreng bij de start van het platform Dwaze Schare en vanwege mijn journalistieke ervaring, werd ik gevraagd als eindredacteur, op mijn verzoek kwam er een tweede eindredacteur bij. Een hoofdredacteur hebben we nooit aangesteld omdat wij als groep van mening waren dat het beleid op een soort van democratische wijze vastgesteld moest worden. Na ruim een jaar kwamen verschillende leden, waaronder ik zelf, tot de conclusie dat de druk voor zo’n kleine groep vrijwilligers te hoog was en velen voelden zich niet prettig bij de overgang van reageerder naar auteur. We zagen niet de mogelijkheid om dit te veranderen, waarop we besloten om de stekker eruit te trekken.

Het ruime jaar dat Dwaze Schare actief was, schreef ik zelf veel van de teksten voor de website, overlegde ik met auteurs en deed taalkundige correctie, ook benaderde ik gastschrijvers en deed beeldredactie. Doordat van de vrijwilligers vrijwel geen enkele enige journalistieke ervaring had, was dit alles bij elkaar een flinke klus, waar ik overigens met veel genoegen op terugkijk.