06 sep 2016

Scriptie premaster religie & media

Op welke wijzen laten Apeldoornse kerken hun jongeren evangeliseren?

Vertegenwoordigers van kerken en gemeenten binnen het Evangelisatieoverleg Apeldoorn (EOA) hebben naar eigen zeggen weinig inzicht in wat hun kerken en gemeenten doen op het gebied van evangelisatie onder jongeren en door jongeren. Bij een bijeenkomst die ik bijwoonde, noemde één van de vertegenwoordigers dit een blinde vlek. Het doel van het EOA is juist om initiatieven op het gebied van evangelisatie met elkaar te delen ter inspiratie en voor eventuele coördinatie. Als er binnen het EOA meer kennis is over evangelisatie voor en door jongeren, is coördinatie eenvoudiger en kunnen kerken en gemeenten op dit gebied van elkaar leren.

Lees verder… (pdf)