Scriptie


Dialoog

Over oordeel en waarheid in de opiniejournalistiek

Al ver voor het begin van wat wij kennen als journalistiek werd de vraag gesteld wat waarheid eigenlijk is. In de eerste helft van de eerste eeuw wordt de Romeinse gouverneur Pilatus geportretteerd als Jezus bij hem terecht staat:

“Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben,’ zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’ Hierop zei Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’ Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten.”

Filosofen als Aristoteles hadden zich al veel met de vraag naar waarheid bezig gehouden en sinds deze woorden van Pilatus is er geen tijd geweest dat het begrip waarheid niet ter discussie stond. Vaak was dit voer voor filosofen (wetenschappers dus) en zeker in de Middeleeuwen ook voor theologen. Sinds de professionalisering van de journalistiek, voornamelijk in de tweede helft van de vorige eeuw, is waarheid ook binnen de journalistiek steeds prominenter in beeld gekomen, maar deze is ook meer ter discussie komen te staan.

Met deze woorden leid ik mijn bachelorscriptie voor de studie Journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede in, een scriptie die uiteindelijk tegen de negentig pagina’s A4 in beslag nam en 366 voetnoten (exclusief enkele voetnoten in de methodologische verantwoording) bevat. In de scriptie concludeer ik dat waarheid en levensbeschouwing sterk samenhangen, dat feiten net zo min als opinies neutraal zijn en dat je door opvattingen uit verschillende levensbeschouwingen te combineren een beter beeld van de waarheid krijgen kan.

Lees de scriptie bij de HBO-Kennisbank.

Beoordeling

Uiteindelijk is mijn scriptie Dialoog; over waarheid in de opiniejournalistiek beoordeeld met een 9,3. Enkele citaten uit de beoordeling:

“Goed geschreven, passend bij het filosofisch/academisch gehalte van het onderwerp, waarbij de student in staat is ingewikkelde materie helder te verwoorden. Op een enkel grammaticaal foutje na in vrijwel vlekkeloos Nederlands.”

“De door student uitgevoerde literatuurstudie omvat zeker meer dan mag worden verwacht voor een HBO- scriptie. Het is een zeer grondige studie geworden die een brede reikwijdte heeft wat betreft datering, interdisciplinariteit en internationaal karakter. Gebalanceerde mix ook van vakliteratuur en overige literatuur en bronnen. Het zorgt voor een theoretisch zeer stevige, rijke en veelkleurige bedding.”

“Het afstudeeronderzoek in zijn geheel (thematiek, vraagstelling, aanpak, uitvoering en inhoud) geeft in alle mogelijke opzichten blijk van de eigen inbreng, het zelfstandig en kritisch denken en werken en de journalistieke kwaliteit van de student. Het is een eigenzinnig stuk geworden. Knap.”

“De scriptie staat theoretisch op een ongekend hoog niveau. Het aantal voetnoten (366) spreekt wat dat betreft boekdelen. Op meerdere plaatsen laat de student zien de stof te beheersen en er mening over te hebben, die hij voldoende beargumenteert. Ook de verbindingen die hij steeds probeert te leggen met de journalistiek – hoewel nog altijd wel op een hoog abstractieniveau – laat zien dat de praktijk als uitgangspunt is genomen.”

0 reacties op “Scriptie”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.